Sosyal Medya Uygulamalarını Kullanım Oranı %7,6 Artış Gösterdi

TÜİK, Girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması 2017 yılı sonuçlarını incelediğimizde 10 ve üstü çalışan sayısı olan girişimlerin %45,7’si sosyal medya uygulamarını kullandığını gözlemliyoruz. Bu oran 2016 yılında ise %38.1 idi.

2017 yılı girişimlerin çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre sosyal medya kullanım oranları incelediğimizde;

  • 250 + üstü çalışan sayısı olanlar % 60,3’ü
  • 50 ile 249 arası çalışan sayısı olanlar %48,7’si
  • 10 ile 49 arası çalışan sayısı olanlar %44,5′ inin bu uygulamaları kullandığını gözlemliyoruz.

2017 yılına ait girişimlerin sosyal medya kullanımı ekonomik faaliyet sınıflamasına (NACE. Rev.2) göre;

  • Bilgi ve iletişim sektörü  %80‘lik bir oran ile ilk sırada,
  • Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı grubu %72,8 ile ikinci sırada,
  • Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri %57,3 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Araştırmanın sonucuna göre 2017 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan ve sosyal medya kullanan girişimlerin;

  • %95,6’sı; Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer’ı,
  • %37,5’i diğer medya uygulamalarından bloglar ve mikro blogları Twitter, Present.ly,’ı,
  • %33,9’u multimedya paylaşım sitelerini YouTube, Flickr, Picasa, SlideShare’i,
  • %11,1’i de “Wiki” bazlı bilgi paylaşım sitelerini kullandı.

Türkiye ve AB Ülkeleri Sosyal Medya Kullanım Oranı

TÜİK Grafiği
TÜİK Grafiği

Yukarıdaki 2016 grafiğini incelediğimizde Malta %71’lik kullanım oranı ile ilk sırada yer almakta. AB-28 ülkelerinin sosyal medya kullanım oranı ise %45 iken Türkiye %38’lik bir kullanım oranına sahip. Oranların nüfus dağılımına göre incelediğimizde yaklaşık 50 milyonluk sosyal medya kullanım istatistikliğine göre Türkiye AB-28 ülkeleri sıralamasında üst sıralarda olduğunu söyleyebiliriz.

Maliyetler göz önüne alındığında reklam hedeflemelerindeki düşük bütçe – yüksek erişim imkanı girişimlere 2017 yılında yatırım ve dönüşüm oranını en yüksek seviyelere çıkardı. 2018 yılının başında Türkiye’de de işletmelerin kullanım oranı en yüksek sosyal mecra olan Facebook, mevcut algoritmasını değiştirerek reklamverenleri erişim alanında bir hayli zorlayacağını açıkladı. İşletme sayfalarının organik erişimi %1’in altında olması ile birlikte kullanıcılar artık, anasayfa akışlarında adaha fazla arkadaş gruplarından paylaşımlar görmeye başlayacak. Markalar artık daha fazla bütçe harcayarak hedef kitlelerine ulaşacaklar.

Bu algoritma değişimi,  2018’de işletmeleri  bakalım nasıl etkileyecek? 🙂

Sevgiler,

Burak Çarbuğa